.info

województwo
podlaskie

Przechody - Siemichocze

NOCLEGI w województwie podlaskim. Reklama na rok i na pięć lat - cennik.
Zamówienie reklamy: 
501 153 348, 534 110 120, 22 258 33 12   123noclegi@gmail.com  123@123noclegi.info

Przechody, Puchły, Radziwiłłówka, Rajgród, Rudka, Ru¶, Rutkowskie, Rutkowszczyzna, Ryboły, Sawiny Gród, Sejny, Serwy, Siemianówka, Siemiatycze, Siemichocze.

PRZECHODY  
Wie¶ w gminie Grajewo, powiat grajewski.

PUCHŁY
Wie¶ w gminie Narew, powiat hajnowski. Położona 4 km na południowy zachód od drogi wojewódzkiej nr  685  (Trze¶cianka). Cerkiew drewniana.

RADZIWIŁŁÓWKA
Wie¶ w gminie Mielnik, powiat siemiatycki. Położona 5 km na północ od Mielnika, przy drodze wojewódzkiej
nr  640   Walendziuki (przedłużenie drogi krajowej nr 62) - granica Państwa z Republik± Białorusk±.

RAJGRÓD     

RUDKA         

RU¦
Wie¶ w gminie Wizna, powiat łomżyński. Położona 1 km na wschód od Wizny, nad Narwi±, w pobliżu drogi krajowej nr  64  Łomża - Białystok

RUTKOWSKIE
Wie¶ w gminie Wizna, powiat łomżyński. Położona nad Narwi± 8 km na północ od Wizny i drogi krajowej nr  64   Łomża - Białystok

RUTKOWSZCZYZNA
Wie¶ w gminie Suchowola, powiat sokólski. Położona 2 km na zachód od rogi krajowej nr 8 Suchowola - Sztabin.

RYBOŁY    

SAWINY GRÓD
Wie¶ w gminie Hajnówka, powiat hajnowski. Położona 3 km na północny wschód od Hajnówki, dojazd drog± gminn± - 1 km na wschód od drogi wojewódzkiej nr  685  Hajnówka Zabłudów (skręt w lewo z ul. Białostockiej przed wsi± Dubiny).

SEJNY   
Miasto powiatowe, siedziba gminy. Położone nad rzek± Marych± (dopływ Czarnej Hańczy) i jez. Sejny na Pojezierzu Wschodniosuwalskim. Około 6 ty¶ mieszkańców. 30% mniejszo¶ć litewska. Miasto założone na przełomie XVI i XVII w. Klasztor dominikanów z XVII w., ratusz 1770, synagogi, zabytki sakralne. Liczne stowarzyszenia społeczne i kulturalne, festiwale (teatrów dziecięcych, organowe). O¶rodek Pogranicze. Dni Sejn w lipcu. Dojazd drog± krajow± nr  16  z Augustowa i wojewódzk± nr  663 , drog± wojewódzk± nr  653  z Suwałk i  651  z Wiżajn.

SERWY          
Wie¶ w gminie Płaska, powiat augustowski. Położona nad jez. Serwy, północny skraj Puszczy Augustowskiej, 19 km na północny wschód od Augustowa. Wie¶ o charakterze letniskowym (sporty wodne, wędkarstwo). Dojazd drog± krajow± nr  16  Augustów - Ogrodniki, dalej droga gminna (3 km).

SIEMIANÓWKA     
Wie¶ w gminie Narewka, powiat hajnowski. Położona nad jez. Siemianowskim w pobliżu kolejowego przej¶cia granicznego na Białoru¶. 10 km na południe - granica Białowieskiego Parku Narodowego. Raj dla wędkarzy i grzybiarzy.

SIEMIATYCZE 
Miasto powiatowe, siedziba gminy. Położone nad Kamionk± (dopływ Bugu) na WysoczyĽnie Drohiczyńskiej. Ponad 15 ty¶ ludno¶ci. Prawa miejskie od 1542 r.  Zabytki architektury sakralnej z pocz±tków XVIII w. ko¶cioły, synagoga, dwie cerkwie, budynki klasycystyczne z XIX w., cmentarz wojenny z I wojny ¶wiatowej. Z Warszawy 140 km na wschód, z Białegostoku 100 km na południe. Dojazd drog± krajow± nr  62  z Sokołowa Podlaskiego, drog± nr  19  z Międzyrzecza Podlaskiego (południe) i Bielska Podlaskiego (północ), drog± wojewódzk± nr  690  z  Ciechanowca i  nr   693  z Kleszczeli.

SIEMICHOCZE
Wie¶ w gminie Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki. Położona 8 km na północ od drogi wojewódzkiej nr 640 (Walendziuki - granica Państwa z Republik± Białorusk±) - skręt na północ Adamowo-Zastawa.

Noclegi:  dolno¶l±skie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie, opolskie podkarpackie, podlaskie, pomorskie, ¶l±skie, ¶więtokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie, zachodniopomorskie

     Hotele             Hotele WARSZAWA 

Internet (reklama, aktualizacje): Marek Lewandowski  tel.  501 153 348;    534 110 120;    22 258 33 12  
Copyright © 2001-2021 (domena opłacona do 2021 roku)   123@123noclegi.info